Eesti Üürnike Liidu avaldus seoses sundüürnike probleemi jõudmisega Euroopa Inimõiguste Kohtu menetlusse

Eesti Üürnike Liidu avaldus seoses sundüürnike probleemi
jõudmisegs Euroopa Inimõiguste Kohtu menetlusse

Tallinna linnavolikogu liige Märt Sults teatas avalikkusele seltsingu “Kopli Sundüürnikud” 43 liikme pöördumisest Euroopa Inimõiguste Kohtu poole hinnangu saamiseks, kas nendega on käitutud inimõigustega kooskõlas. Nimetatud kohus võttis nüüd Põhja-Tallinna sundüürnike avalduse menetlusse ja oodata on Euroopa Inimõiguste Kohtu hinnangut Eestis omandireformi käigus toimunu inimõigustele vastavuse osas; me kõik loodame tekitatud ülekohtule nüüd õiglast lahendit.

Nimetatud sõnum vallandas Delfi portaalis märkimisväärse sõnelemise ning 2. ja 3. detsembril ilmus 80 kommentaari. Seoses sellega peab Eesti Üürnike Liit vajalikuks veelkord märkida, et kui me lähtume tõsiasjadest,

- et Maa on ligikaudu kerakujuline ja gravitatsioon toimib
siin sõltumata poliitilisest riigikorrast;
- et ainelise vara puhul ei ole tegelikkuses võimalik
saada täna tagasi eilset vara – ei maad, metsa ega
maja;
- et kõigist teadustest uurib rikkuse ja ainelise vara
olemuslikke probleeme just majandusteadus ja
õigusteaduse ülesandeks on sõnastada ühiskonna
jaoks varade kasutamise, käsutamise ja valdamise
otstarbekad reeglid,

siis tuleb meil tunnistada, et omandireformi käigus pole mitte keegi saanud tagasi 50 aasta tagust vara – ei maad, metsa ega maja, vaid ametnike poolt on antud nn tagastamise varjus omandiõigus hoopis tänasele varale ja seda on tehtud õiguslike subjektide avalduste põhjal ühiskonnas kehtivate õigusnormide alusel või neid rikkudes. Nüüdseks on teada, et 15 aastat tagasi alustatud ja praegugi jätkuva omandireformi ideoloogia ja teostus saavad 20. sajandil Euroopas pärineda vaid majandusvõhikute ja justiitskurjategijate koostööst.
Seoses eeltooduga on oluline teadvustada, et kogu omandireform on Riigikogu poolt Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse vastuvõtmisel 13. märtsil 1996. a. tehtud reservatsiooniga asetatud väljapoole nimetatud konventsiooni toimeala ja seega rikutakse omandireformis inimeste varalisi õigusi, mida korteri erastamise õigus oli, riikliku poliitikana; see tähendab, et varade ühtedele kinkimine ja teistelt riisumine on Eesti Vabariigis legaalne tegevus.
Kirjutasime sellest seoses sõnasõjaga Riigikogus 13. juunil k.a. http://www.kodueest.ee/cms/eesti/info/eesti-yyrnike-liidu-avaldus-su


Eesti Üürnike Liidu avaldus seoses sundüürnike probleemi jõudmisega Euroopa Inimõiguste Kohtu menetlusse