Austatud portaalis kaasamõtleja!
Austatud portaalis kaasamõtleja!

3. septembri 2007 seisuga on www.kodueest.ee lehekülge külastanud 17 984 külastajat, sh 2719 venekeelset ja 649 ingliskeelset, pöördumisi on olnud 81 098 korda ja suunamisi teistest portaalidest 1 592. On seda vähe või palju – raske öelda, aga see on võimalus. Portaali haldaja, Eesti Üürnike Liit, on tuttav Foorumi kaudu Teie kirjade, vestluste, probleemidega ning ka jõudu mööda vastanud Teie küsimustele.
Inimesele on loomulikult teda ennast puudutav probleem esmatähtis. See on arusaadav ja mõistetav. Iga inimene on ainulaadne ning temale tuleb läheneda individuaalselt. EÜL on keskendunud oma kodulehel eelkõige põhimõttelistele, üldisemat laadi küsimustele, jättes antud juhul suurelt osalt kõrvale olme ja nö kitsama lähenemise, üksikjuhtumid. Praegune Registrilehe projekt nõuab suurt tähelepanu ja tööd. Tahame ja loodame, et sellest oleks tulu meile kõigile. Palju oleneb siin Teie toetusest ja aktiivsusest. Näiteks Registrilehe täitjate arv on tunduvalt väiksem kui me eeldasime. Laekunud on neid alla pooleteisetuhande, kuid ainuüksi kohalikes omavalitsustes on praegu arvel ca 5000 sundüürnikku! Lisaks need, kes on sundüürniku oludest mingil moel pääsenud, kuid kes siiski jäid omandireformi käigus eluruumi erastamise võimalusest ilma.
Paljud kahjuks ei teagi, et selline projekt nagu Registrilehe kaudu arvelevõtmine on olemas. Meiepoolse üleskutse avaldasid vaid Tallinna linnaosade ajalehed. Teised linnad, vallad ja muu meedia pole meie üleskutsele reageerinud. On küll üksikuid aktiivseid inimesi, kes meie projekti jõudumööda üle Eesti aitavad levitada. Enamus sundüürnikest – omandireformi käigus eluruumi erastamise võimalusest ilma ning sunnitult üürnikuks jäetud isikutest aga ei tea sellest midagi. Kindlasti on Teiegi tutvusringkonnas inimesi, kellele Te võiksite soovitada Registrileht täita. Olgem aktiivsed, ka suust-suhu teave levib. Meie võime neid ka paberkandjal saata kuhu ja palju vaja. Tasulist reklaami me praegu teha ei saa, selleks puudub raha.

Tallinna osas käib hetkel seni laekunud Registrilehtede analüüs, et eristada erinevaid erastamise võimalusest ilma jäänud üürnike alaliike:
1. sundüürnikud, kes jätkuvalt elavad omanikule tagastatud korteris:
1.1. üürnikuna;
1.2. omanikuna (ostsid korteri omanikult turuhinnaga ära).
2. sundüürnikud, kes on omanikule tagastatud korterist lahkunud:
2.1. üürnikuks linnalt saadud:
2.1.1. munitsipaalpinnale;
2.1.2. sotsiaalpinnale;
2.2. omanikuks linnalt saadud otsustuskorras (erastamishinnaga 300 krooni/m2)
võõrandatud pinnale;
2.3.lahendanud probleemi muul moel (nt ehitanud, ostnud või üürinud eluruumi mõnelt
teiselt eraomanikult).
Esitatud liigituses eristame nn baltisakslaste majade üürnike jaotumise eeltoodud alaliikides:
1.tagastamistaotluste lahendamise ootel olevates ja
2.juba tagastatud majades.

Huvitav on tagastatud majades elavate/elanud inimeste jagunemine sünniaastate põhjal. Väga paljud on sündinud möödunud sajandi esimesesel kolmandikul, mis tähendab, et tegemist on põlisasukatega ja inimestega, kes omal ajal ei saanud mugavustega korterit.
Lähtudes sundüürnike erinevatest saatustest ja Registrilehtedel toodud täiendustest ning ettepanekutest, püüame koostöös linnaametnikega luua konkreetseid uusi meetmeid sundüürnikele tekitatud otsese varalise kahju ja määratlemata mittevaralise (moraalse) kahju heastamiseks.
Eesti riigis läbi viidud omandireformi kohta tellitud sotsiaal-, majandus- ja õigusteaduslikke analüüse oma ala tunnustatud autoriteetidelt võite lugeda meie kodulehe rubriigist “Kokkuvõte akadeemilistest õienditest...” Kui me hakkame oma taotlusi ametivõimudele esitama, on väga tähtis laekunud Registrilehtede hulk! Olgem siis aktiivsed!


Austatud portaalis kaasamõtleja!