EÜL 25

Eesti Üürnike Liit 25

 

Eesti Üürnike Liit loodi 16. aprillil 1994. aastal. 2019. aastal tähistame liidu 25. tegevusaastat.

 

Ühenduse algatajad olid Aino Runge ja Peeter Tedre. Organisatsioon ühendas omandireformi käigus tagastatud majade elanikke. Asutamisekoosolekule Tallinnas Ametiühingute Majas kogunes paarkolmsada inimest.

 

Eestis tagastati 5143 maja, kus oli 57 070 aadresskirjet. Seega on ligi 100 000 neid inimesi, keda hakati nimetama sundüürnikeks ja kes koos perekonnaliikmete, sugulaste ja sõpradega on olnud seotud lõplikult lahendamata sundüürnike probleemiga.

 

Seotud inimeste ring on tõesti väga lai, sest Eesti Vabariigis vastuvõetud seadusandluse toel kodudest välja tõstetud perekondi oli vaja aidata uue elamispina hankimisel, rahalisel toetamisel ja inimeste lohutamisel. Reegel oli, et need inimesed pidid oma koduprobleemi lahendama omal jõul. Seadusandlusest ega õigussüsteemist abi ei saadud. Kohalikel omavalitsustel võimekust oma kodanikke aidata pahatihti ei olnud. Üleriigilises ajakirjanduses neid süütuid perekondi halvustati ja mõnitati, köeti üles hüsteeriat sundüürnike kui nõukogudeaegse priviligeeritud nomenklatuuri vastu. Loomulikult oli see vale.

 

Tänaseks, kui tähistame sundüürnike vastupanu ja oma kodu eest võitlemise 25. aastapäeva, on surnud üle 11 000 sundüürniku. Nende hinge ja õue ei jõua õiglus mitte kunagi.  Paljud neist jäid parandamatult haigeks, esines enesetappe, peaaegu kõik väljaaetud inimesed läbisid raskekujulise stressi, osa lahkus riigist. Meeste puhul täheldati sagedast alkoholismi. Noored nägid pealt oma vanemate kannatusi ja see jääb neid märgina saatma kogu eluks.

 

2016. aastal vahetus lõpuks seni sundüürnikke vaenanud valitsus. 2017. aastal töötas Vabariigi Valitsuse otsusega kokku kutsutud omandireformikomisjon (vt www.kodueest.ee/valitsuskomisjon ). 2018. aastal asus Vabariigi Valitsus Rahandusministeeriumi vahendusel looma sundüürnike andmekogu, mis EÜL andmetel sisaldab ligi 35 000 nime. Sel aastal alustab riigihaldusministri Janek Mäggi ettepanekul tööd teadlastest koosnev ekspertide töörühm, mis analüüsib sundüürnike olukorda ja esitab valitsusele oma ettepanekud 2019. aasta lõpuks. Kogu see töö on käivitunud Eesti Üürnike Liidu initsiatiivil ja Tallinna Linnavalitsuse toel kogutud 5146 allkirja nõudmisel, mis esitati 2016. aasta 13. septembril Riigikogule ( vt http://vana.kesknadal.ee/g2/uudised?id=27455 ). Sundüürnike delegatsiooni sel hetkel Riigikogu esimehe Eiki Nestori kabinetis kuulusid Helle Kalda, Peeter Tedre, Marika Tuus-Laul, Heimar Lenk, Urmi Reinde ja Märt Sults.

 

Lootus püsib, kuni elame! Ja kuni elavad järgmised Eesti rahva põlvkonnad.

Sundüürnikud ootavad jätkuvalt õiglast riiki.

 

Üürnike Liidu tegevuse kohta 25 aasta jooksul vaata www.kodueest.ee/tegevus

 

Bänner