Omandireform kestab edasi ja lõhub eesti inimeste elusid

Omandireform kestab edasi ja lõhub eesti inimeste elusid

 

19. oktoobri 2019 Õhtuleht avaldas kirjutise „Lepo Sumera lesk Kersti jääb ikkagi kodust ilma“ (vt https://www.ohtuleht.ee/980620/helilooja-lepo-sumera-lesk-kersti-jaab-ikkagi-kodust-ilma. Kersti Sumera on olnud pühendunud kodu eest võitlemisele vähemalt viimased 16 aastat – aga juba varem püüdis oma kodu ja peret kaitsta helilooja Lepo Sumera ise. Muuhulgas mainiti samas artiklis, et ka ooperilaulja Margarita Voites, kes on õiguse eest elada oma kodus seisnud  veerandsada aastat, sunnitakse samuti kohtuotsusega lahkuma. 30. oktoobri Õhtuleht toob ära ka perekond Voitese kodukaitseloo, vt https://naisteleht.ohtuleht.ee/981572/83aastast-margarita-voitest-ahvardab-kodust-ilmajaamine-kuratlikult-halvasti-on-see-koik-mojunud-

2018. aasta alguses kirjutas üürnike liidule kirja oma olukorrast tagastatud majas tallinlanna, muusikaõpetaja Siiri Kelder, kes oli samuti elanud oma perega mitukümmend aastat kodus, mis läks tagastamisele omandireformi tulemusena. Kuni omanikuks oli maja tagasi saanud õigusjärglane, sai Kelder korteris edasi elada. Kui vana omanik lahkus, nõudis pärija Kelderi perekonnal kodust lahkumist peaaegu päevapealt – või maksta siis tuhat eurot üüri kuus. Õnneks lahendas Kelderite probleemi Tallinna linnavalitsus, kes leidis neile eluvõimaluse munitsipaalkorteri näol.

Viimasel ajal on üürnike liiduga korduvalt kontakti võtnud Aivo Elli perekond Saaremaalt, kelle korter asub majas, mis tagastati õigusjärglastele juba 1994. aastal. Kogu vahepealse aja jooksul pole majaelanikud nn omanikku mitte kordagi näinud. On suheldud Kuressaare linnavalitsusega, advokaadiga ja on püütud omal käel omanikku otsida, kuid olukorda pole praktiliselt miski muutnud. Nüüd levivad kuulujutud – sest ühelgi ametkonnal ei ole kohustust elanikele midagi teatada – , et maja olevat ostnud keegi kohtutäitur, kuid kindlust nende andmete õigsuse suhtes majarahval ei ole.

Küll aga võib kindel olla, et kõnealune Kuressaare maja on selle vahepealse 25 aasta jooksul vajanud hooldus-, parandus- ja remonditöid, loe: investeeringuid. Ja üsna suuri. Kes seda pidi antud juhul tegema? Ka peavad elama inimesed terve veerandsajandi ebakindlates oludes. Elanikud on avaldanud soovi ka ise korterid välja osta, aga needki püüdlused on liiva jooksnud.

Järeldus – 25 ja rohkemgi aastat ei suuda ei eraisikud, ei kohalik omavalitsus ega riigi institutsioonid lahendada räpakast seadusandlusest tulenevaid ränki probleeme riigi kodanikele ja maksumaksjatele, sealhulgas ka maailmakuulsatele kultuuriinimestele.

See kõik viitab üheselt omandireformi jätkumisele ja lahendamata probleemide püsimisele, mis tähendab, et need jõud, kes nõuavad omandireformi lõppenuks kuulutamist (näiteks omanike organisatsioonide esindajad ja nende huve esindavad erakonnad) – need jõud eksivad. Reform püsib ja räsib jätkuvalt omaenda riigikodanikke. Kui see pole õigusvastane tegevusetus või lausa repressioon, siis mis see on?

Kersti Sumera saatis 30. augustil 2019 avaliku märgukirja Vabariigi  presidendile Kersti Kaljulaidile, Riigikogu esimehele Henn Põlluaasale, õiguskantslerile Ülle Madisele, peaministrile Jüri Ratasele, Riigikohtu esimehele Villu Kõvele ja kultuuriministrile Tõnis Lukasele. Adressaatidelt on ta saanud viisakad vastused, mille ühine lühike sõnum on: meie ei saa midagi teha. Ainus eristuva sisuga vastus tuli õiguskantsler Ülle Madiselt, kes soovitas paluda Tallinna linnalt teha selles juhtumis kaalutletud otsus. Kersti Sumera on linna esindajatega kohtunud ja kõik osapooled tunnistavad, et tegemist on erakordse ja keerulise juhtumiga. Hetkel on veel lahtine, kas Sumera on sunnitud jätkama vaidlust kohtus või jõutakse varem rahuldavale kokkuleppele.

On muidugi šokeeriv, et rohkem kui 16 aastat pole suudetud ka mitme kohtus käigu järel küsimust täielikult lahendada. Pealegi pole see ainus juhtum omandialase õiguspraktika ajaloos – on olnud ka rohkem kui 20 aasta pikkusi protsesse omanike ja sundüürnike vahel, näiteks seesama Voiteste lugu Meriväljal. Kas ei viita ebamõistlik kohtupidamise aeg hoopis seaduste mitmeti tõlgendatavusele ja seega riigivastutusele?

Üürnike Liit jätkab sundüürnike eest seismist, kus meie peamine missioon on hoida ühiskondlikus mälus omandireformi laastamistööd ja mitte unustada oma eesti inimesi, kelle meie valitsused lükkasid reformi rataste alla. Tegelikult polnud seda vaja – oleks saanud ka targemalt talitada.

Tuletame meelde, et praegune valitsus on 2019. aasta kevadel loonud teadlastest koosneva ekspertgrupi, kelle ülesanne on uurida omandireformi mõjusid. Gruppi juhib Erik Terk ja teadlased töötavad riigihaldusminister Jaak Aabi haldusalas.

Urmi Reinde,

Üürnike Liidu tegevjuht

 

Vaata ka:

Eesti Üürnike Liidu kodulehel Kersti Sumera avalik märgukiri: http://kodueest.ee/Kersti-Sumera-avalik-margukiri-2 

Toetust ja mõistmist leidis helilooja ja Eesti Vabariigi esimese vaba valitsuse, nn Rahvarinde valitsuse kultuuriministri Lepo Sumera lesk koos kolme tütrega oma Facebooki leheküljelt, vt: https://www.facebook.com/kersti.sumera

 

 Sisupildid_20191020_192436.jpg

 

 Sumera kiusati.jpg

 

Reprod:

Õhtuleht, 19. oktoober 2019

Eesti Ekspress 22. juuni 2000

Postimees 20. august 2017

              

 

 

Bänner